Program

 

 

Piątek, 10 maja 2024 r.

11.40 Lunch

12.30 Rozpoczęcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

 

12.35–13.55 Sesja I. Rak piersi, rak płuca

Przewodniczący sesji: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr hab. n. med. Adam Płużański, prof. NIO-PIB

12.35–13.05 Rak piersi – aktualne standardy i strategia leczenia chorych
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.05–13.35 Rak płuca – aktualne standardy i strategia leczenia chorych
dr hab. n. med. Adam Płużański, prof. NIO-PIB

13.35–13.55 Standard postępowania w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją EGFR
dr hab. n. med. Adam Płużański, prof. NIO-PIB
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

13.55–14.05 Przerwa na kawę

 

14.05-15.20 Sesja II. Varia – część 1

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska, prof. dr n. med. Tomasz Stokłosa

14.05–14.15 Nowe możliwości leczenia systemowego chorych na glejaki
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy Servier

14.15–14.35 Badania molekularne w onkologii klinicznej
prof. dr n. med. Tomasz Stokłosa

14.35–14.55 Kwalifikacja do transplantacji wątroby w onkologii – aktualne standardy oraz niedaleka przyszłość
prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

14.55–15.15 Hepatopatie w praktyce lekarza onkologa – jak postępować?
dr hab. n. med. Jarosław Woroń (wykład odtworzony z nagrania)
Wykład pod patronatem firmy Bausch Health

15.15–15.20 Dyskusja

15.20–15.35 Przerwa na kawę

 

15.35–17.40 Sesja III. Nowotwory układu pokarmowego

Przewodniczący sesji: dr n. med. Leszek Kraj, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

15.35–15.50 Jak współcześnie leczyć chorych na zaawansowanego raka dróg żółciowych
dr n. med. Leszek Kraj
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

15.50–16.05 Personalizacja leczenia chorych na zaawansowanego raka trzustki
dr n. med. Paweł Potocki
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

16.05–16.15 Nowoczesne leczenie chorych na raka dróg żółciowych
dr n. med. Leszek Kraj
Wykład pod patronatem firmy Servier

16.15–16.35 Personalizacja terapii pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E
dr n. med. Leszek Kraj
Wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre

16.35–16.55 Immunochemioterapia w raku żołądka i przełyku – na co zwrócić uwagę przy kwalifikacji pacjentów do leczenia?
dr n. med. Łukasz Hajac
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb

16.55–17.25 Prehabilitacja chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
Sesja pod patronatem firmy Amgen
Moderatorzy: dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska, prof. UM, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

16.55–17.15 Prehabilitacja chorych na zaawansowanego raka jelita grubego
lek. Kamil Kuć

17.15–17.25 Prehabilitacja chorych na zaawansowanego raka jelita grubego u osób starszych
dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska, prof. UM

17.25–17.40 Nowe horyzonty w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jelita grubego – powrót do długotrwałej skuteczności
dr n. med. Tomasz Lewandowski
Wykład pod patronatem firmy Merck

17.40–17.50 Przerwa na kawę

 

17.50–19.00 Sesja IV. Nowotwory układu moczowo-płciowego

Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Laretta Grabowska-Derlatka, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

17.50–18.00 Błędy w badaniach radiologicznych na podstawie wybranych przypadków
dr hab. n. med. Laretta Grabowska-Derlatka

18.00–18.10 Błędy w badaniach radiologicznych na podstawie wybranych przypadków
lek. Marta Hałaburda-Rola

18.10–18.20 Długoletnie obserwacje w terapii skojarzonej w I linii leczenia chorych na raka nerki
dr n. med. Anna Kopczyńska
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb

18.20–18.35 Skojarzenie immunoterapii z inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) – czy brakuje nam tej terapii w programie lekowym B.10?
dr n. med. Anna Kopczyńska
Wykład pod patronatem firmy Ipsen

18.35–18.45 Leczenie sekwencyjne w terapii podtrzymującej zaawansowanego raka jajnika. Jak optymalnie wykorzystać dostępne możliwości?
lek. Małgorzata Kuc-Rajca
Wykład pod patronatem firmy GSK

18.45–19.00 Dostarlimab w leczeniu chorych na zaawansowanego i nawrotowego raka endometrium
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy GSK

19.00–19.05 Przerwa na kawę

Losowanie kolejności wystąpień podczas Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej

 

19.05–19.50 Turniej Oddziałów Onkologii Klinicznej

Przedstawiciele trzech oddziałów onkologii klinicznej biorących udział w turnieju otrzymają do opracowania ten sam przypadek kliniczny.
Zadaniem każdego z zespołów będzie zaproponowanie optymalnego leczenia. Propozycja terapii zostanie przedstawiona w formie prezentacji.
Wnikliwa ocena Jury wyłoni zwycięzcę Turnieju.

Jury: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr hab. n. med. Adam Płużański, prof. NIO-PIB, dr n. med. Leszek Kraj

19.05–19.10 Wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

19.10–19.40 Prezentacje trzech oddziałów onkologii klinicznej

19.40–19.50 Opinie Jury i głosowanie uczestników

19.50 Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzcy Turnieju

 

Sobota, 11 maja 2024 r.

 

9.00–10.10 Sesja V. Dark session

Przewodniczący sesji: dr n. med. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

9.00–9.20 Sukcesy i porażki w leczeniu onkologicznym na podstawie najważniejszych publikacji (po Kongresie ESMO 2023)
dr n. med. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

9.20–9.30 Prezentacja trudnego przypadku klinicznego
lek. Krzysztof Ostaszewski (Radom)

9.30–9.40 Prezentacja trudnego przypadku klinicznego. Zapalenie przysadki jako powikłanie immunoterapii
lek. Karolina Mróz (Wrocław)

9.40–9.50 Prezentacja trudnego przypadku klinicznego. Chory na grasiczaka powikłanego przełomem miastenicznym
lek. Robert Bakalarz (Nowy Sącz)

9.50–10.00 Prezentacja trudnego przypadku klinicznego. Przerzuty do wątroby u chorej leczonej z powodu raka piersi
lek. Anna Świeczkowska (Olsztyn)

10.00–10.10 Dyskusja

10.10–10.20 Przerwa na kawę

 

10.20–12.35 Sesja VI. Varia – część 2

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

10.20–10.40 Mechanizm działania oraz wskazania do stosowania skojarzonej immunoterapii u chorych na nowotwory
prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

10.40–10.55 Optymalny wybór leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Jak dobrać podwójną immunoterapię do potrzeb pacjenta?
dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb

10.55–11.15 Praktyczne zastosowanie terapii CAR-T
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

11.15–11.35 Praktyczne zastosowanie badania PET w różnych nowotworach
lek. Kacper Pełka

11.35–11.55 Dlaczego należy weryfikować wyniki badań histopatologicznych?
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

11.55–12.15 Jak leczymy nowotwory u kobiet w ciąży?
dr n. med. Elżbieta Lampka

12.15–12.35 Punkty końcowe badania typu „czas do zdarzenia” w onkologii – czym są, jak liczyć i interpretować
dr n. med. Paweł Chrom

 

12.35 Zakończenie konferencji,
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

12.40 Lunch