Zapewniamy anonimowość wszystkim osobom odwiedzającym serwis internetowy wydawnictwa Asteriamed. Wszelkie informacje zebrane przez firmę Asteriamed Bielski Wardziński spółkę jawną w postaci logów systemowych (np. nr IP), a wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, wykorzystywane są wyłącznie do celów administracyjnych i nie są upowszechniane, ani udostępniane osobom trzecim.

Użytkownicy serwisu, w pewnych jego częściach (w przypadku korespondencji) proszeni są o podanie informacji teleadresowych takich jak adres e – mail czy numer telefonu. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu prowadzenia komunikacji pomiędzy wydawnictwem a jego klientami i nie są w żaden sposób upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

Wydawnictwo Asteriamed ponadto dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność informacji dotyczących jego klientów.