organizator


Wydawnictwo AsteriaMed
AsteriaMed Bielski Wardziński sp.j.
80–174 Otomin, Konna 7 B 

NIP 604-01-64-515, KRS 0000538221
REGON 360516992

Adres do korespondencji:
ul. Budowlanych 31, 80–298 Gdańsk
https://asteriamed.com.pl/

www.asteriamed.pl