Termin

10–11 maja 2024 r.

Miejsce

Warsaw Plaza Hotel,
Warszawa, ul. Łączyny 5

Konferencja

Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej.
Opłata rejestracyjna za udział w konferencji stacjonarnej
wynosi 100 zł brutto. 
Udział on-line w konferencji jest bezpłatny.

Organizator 

Wydawnictwo AsteriaMed
Bielski Wardziński sp.j.
ul. Konna 7B, 80–174 Otomin
NIP 6040164515

Nota prawna:  Konferencja jest skierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301).