Program Konferencji

Piątek, 12 maja 2023 r.

 

11.40 Lunch

12.30 Rozpoczęcie konferencji, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

12.35–14.25 Sesja I. Rak piersi, rak płuca

Przewodniczący sesji:
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr hab. n. med. Adam Płużański

12.35–13.05 Rak piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.05–13.35 Rak płuca
dr hab. n. med. Adam Płużański

13.35–13.55 Oznaczanie mutacji w genach BRCA1/2 z punktu widzenia lekarza praktyka
dr n. med. Michał Kunkiel
Wykład pod patronatem firmy Pfizer

13.55–14.10 Czy możemy mówić o nowym standardzie leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w genie EGFR po przebytym zabiegu operacyjnym?
lek. Sylwia Tabor
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

14.10–14.25 Praktyczne znaczenie doboru terapii I linii u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia
dr n. med. Mateusz Polaczek
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

14.25–15.20 Sesja II. Varia – część 1

Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

14.25–14.35 Bezpieczeństwo peptydowej terapii radioizotopowej (PRRT) w wybranych nowotworach
Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Kamiński
Wykład pod patronatem firmy Novartis

14.35–14.45 Skuteczność peptydowej terapii radioizotopowej (PRRT) w wybranych nowotworach
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy Novartis

14.45–15.00 Translacja badań molekularnych na praktykę kliniczną w onkologii
prof. dr n. med. Tomasz Stokłosa

15.00–15.20 Możliwości zastosowania transplantacji wątroby w onkologii
prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

15.20–15.30 Przerwa na kawę

15.30–17.05 Sesja III. Nowotwory układu pokarmowego

Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, prof. dr hab. n. med. Łukasz Dziki

15.30–15.40 Standardy w planowaniu badań przedoperacyjnych i obserwacje chorych na raka jelita grubego
dr n. med. Piotr Wysocki

15.40–16.00 Możliwości leczenia systemowego w kolejnych liniach u chorych na uogólnionego raka żołądka
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy Servier

16.00–17.05 Nowe możliwości i wytyczne dotyczące leczenia systemowego chorych na uogólnionego raka jelita grubego
Sesja pod patronatem firmy Amgen

Wprowadzenie: prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

16.00–16.20 Jakość chirurgii i chirurgia minimalnie inwazyjna a wyniki leczenia nowotworów przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

16.20–16.40 Optymalny czas leczenia chirurgicznego chorych na raka odbytnicy
prof. dr hab. n. med. Łukasz Dziki

16.40–17.00 Aktualne możliwości leczenia chorych na raka jelita grubego – wytyczne a praktyka kliniczna
dr n. med. Leszek Kraj

17.00–17.05 Dyskusja

17.05–17.15 Przerwa na kawę

17.15–18.35 Sesja IV. Nowotwory układu moczowo-płciowego

Przewodniczący sesji:
dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, prof. UPH, dr hab. n. med. Paweł Derlatka, dr hab. n. med. Laretta Grabowska-Derlatka

Patronat edukacyjny nad wykładami plenarnymi w trakcie sesji objęła firma AstraZeneca

17.15–17.35 Standardy leczenia chorych na raka jajnika z punktu widzenia onkologa
dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, prof. UPH

17.35–17.55 Standardy leczenia chorych na raka jajnika z punktu widzenia ginekologa onkologicznego
dr hab. n. med. Paweł Derlatka

17.55–18.15 Kontrowersje w diagnostyce obrazowej raka jajnika
dr hab. n. med. Laretta Grabowska-Derlatka

18.15–18.35 Czy każda chora na zaawansowanego raka jajnika powinna otrzymać inhibitor PARP? (wytyczne ESMO)
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
Wykład pod patronatem firmy GSK

18.35–18.50 Przerwa na kawę. Losowanie kolejności wystąpień podczas Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej

18.50–19.35 Turniej Oddziałów Onkologii Klinicznej

Przedstawiciele trzech oddziałów onkologii klinicznej biorących udział w turnieju otrzymają do opracowania ten sam przypadek kliniczny. Zadaniem każdego z zespołów będzie zaproponowanie optymalnego leczenia. Propozycja terapii zostanie przedstawiona w formie prezentacji. Wnikliwa ocena Jury wyłoni zwycięzcę turnieju.

18.50–18.55 Wprowadzenie,
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

18.55–19.30 Prezentacje trzech oddziałów onkologii klinicznej

19.30–19.40 Opinie Jury i głosowanie uczestników

Jury: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,
dr n. med. Leszek Kraj, dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, prof. UPH

19.40 Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzcy turnieju

Sobota, 13 maja 2023 r.

9.00–10.00 Sesja V. Dark Session

Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

Patronat edukacyjny nad sesją objęła firma Ipsen

9.00–9.10 Neurologiczne powikłanie terapii atezolizumabem, czyli rzadki przypadek, ale warty zapamiętania
lek. Krzysztof Woźniak

9.10–9.20 Ostre powikłanie kardiologiczne w przebiegu leczenia schematem FLOT u chorego na raka żołądka
lek. Letycja Róg

9.20–9.30 Czy mniej może znaczyć więcej?
lek. Daria Tusień-Małecka

9.30–9.40 Zaawansowany rak jelita grubego – powikłania po leczeniu systemowym. Czy mogliśmy im zapobiec?
lek. Katarzyna Machulska-Ciuraj

9.40–9.50 Meandry diagnostyki neurologicznej i różnicowania powikłań po immunoterapii – opis przypadku
lek. Magdalena Szymanik-Resko

9.50–10.00 Dyskusja

10.00–10.10 Przerwa na kawę

10.10–11.50 Sesja VI. Varia – część 2

Przewodniczący sesji:
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon, prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

10.10–10.30 Aktualizacja terapii CAR-T
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

10.30–10.50 Kontrowersje wokół badania PET w onkologii
lek. Kacper Pełka

10.50–11.10 Co nowego w leczeniu niedokrwistości u chorych na nowotwory?
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon
Wykład pod patronatem firmy Amgen

11.10–11.30 Dlaczego należy weryfikować wyniki badań histopatologicznych?
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

11.30–11.50 Immunoterapia niwolumabem w nowotworach przewodu pokarmowego: dzisiejsze możliwości oraz perspektywy jutra
dr n. med. Piotr Wysocki
Wykład sponsorowany firmy Bristol Myers Squibb

11.50–12.00 Przerwa na kawę

12.00–14.25 Sesja VII. Varia – część 3

Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, dr n. med. Paweł Chrom

12.00–12.20 Możliwości terapii endoskopowej metodą RFA w guzach trzustki i dróg żółciowych
lek. Robert Staroń

12.20–12.40 Możliwości leczenia pacjentów onkologicznych z zaburzeniami czynności nerek
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

12.40–13.00 Powikłania nowoczesnej immunoterapii na przykładzie przypadków klinicznych
dr n. med. Martyna Tyszka

13.00–13.20 Mechanizm działania oraz wskazania do skojarzonej immunoterapii u chorych na nowotwory
prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

13.20–13.40 Immunoterapia skojarzona w leczeniu chorych na raka nerki
dr n. med. Zbyszko Chowaniec
Wykład pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb

13.40–14.00 Zastosowanie metod statystycznych w badaniach klinicznych wczesnych faz
dr n. med. Paweł Chrom
Wykład pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego

14.00–14.25 Sukcesy i porażki w leczeniu onkologicznym na podstawie najważniejszych publikacji (po Kongresie ESMO 2022)
dr n. med. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

14.25 Zakończenie konferencji, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

14.30–15.20 Lunch