Program Konferencji

Czwartek, 12 maja 2022 r.

 

11.00–13.00 Rejestracja uczestników
12.05–13.05 Lunch

13.05–13.10 Rozpoczęcie konferencji
Rafał Stec

 

SESJA I. Rak piersi, rak płuca – część 1

Prowadzący: Rafał Stec, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.10–13.40  Aktualne i praktyczne wytyczne dotyczące leczenia chorych na raka piersi
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.40–14.10  Kwalifikacja do I linii leczenia na podstawie indywidualnego profilu chorego
na niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK
Katarzyna Stencel

14.10–15.00  Strategia leczenia chorych na raka piersi – od patomorfologa do onkologa
Sesja sponsorowana firmy Pfizer

14.10–14.25  Wyniki badania patomorfologicznego kompasem klinicysty w leczeniu chorych na raka piersi
Wojciech Olszewski

14.25–14.40  Czy efekt radioterapii jest niezależny od podtypu raka piersi?
Jacek Fijuth

14.40–14.55  Wpływ mutacji genów na leczenie chorych na HR+ HER2 raka piersi
Joanna Streb

14.55–15.00  Dyskusja

SESJA II. Nowotwory układu moczowo-płciowego – część 1

Prowadzący: Tomasz Borkowski, Robert Staroń

15.00–15.15  Trudności diagnostyczne w nowotworach dróg żółciowych, brodawki Vatera i trzustki
Robert Staroń

15.15–15.35  Nowe możliwości terapii systemowej w raku dróg żółciowych
Joanna Połowinczak-Przybyłek, Sponsorem wykładu jest firma Servier

15.35–15.55  Rak prostaty – kontrowersje wokół strategii leczenia systemowego na podstawie aktualnych standardów
Tomasz Borkowski

15.55–16.00  Dyskusja

16.00–16.15  Przerwa na kawę

SESJA III. Nowotwory układu moczowo-płciowego – część 2

Prowadzący: Paweł Derlatka, Rafał Stec

16.15–16.35  Rola inhibitorów PARP w leczeniu chorych na raka jajnika w świetle najnowszych doniesień klinicznych
– optymalny schemat i czas leczenia
Rafał Stec, Sponsorem wykładu jest firma GSK

16.35–16.50  Omówienie przypadków klinicznych pacjentek leczonych niraparybem
Martyna Tyszka

16.50–17.10  Kontrowersje wokół operacji u chorych na nawrotowego raka jajnika – czy, kiedy i dlaczego?
Paweł Derlatka

17.10–17.15  Dyskusja

SESJA IV. Rak jelita grubego – część 1

Prowadzący: Adam Dziki, Łukasz Dziki, Witold Owczarek, Rafał Stec

Sesja pod patronatem firmy Amgen

17.15–17.35  Rak jelita grubego – leczenie systemowe
Marek Gełej

17.35–17.55  Rak jelita grubego – leczenie chirurgiczne
Adam Dziki

17.55–18.15  Rak jelita grubego – toksyczność skórna w trakcie terapii
Witold Owczarek

18.15–18.35  Całkowita remisja patologiczna po chemioradioterapii w raku odbytnicy
watch and wait: nowy standard postępowania w raku odbytnicy
Łukasz Dziki

18.35–18.55  Trudności praktyczne i kontrowersje wokół stosowania czynników stymulujących erytropoezę
Piotr Radziwon

18.55–19.00  Dyskusja

19.00–19.10 Przerwa na kawę

SESJA V. Rak nerki

Prowadzący: Leszek Kraj, Jakub Żołnierek, Tomasz Borkowski

19.10–19.25  Zmiany w programie lekowym B.10  od 1 maja 2022 r. i ich implikacje w praktyce klinicznej
Leszek Kraj, Wykład pod patronatem firmy Ipsen

19.25–19.40  W monoterapii czy w skojarzeniu? Kabozantynib w I linii leczenia chorych
na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Jakub Żołnierek, Wykład pod patronatem firmy Ipsen

19.40–19.55  Nowe i optymalne możliwości leczenia raka nerkowokomórkowego
Rafał Stec, Wykład pod patronatem firmy Bristol-Myers Squibb

19.55–20.05  Dyskusja

21.00 Kolacja

Piątek, 13 maja

SESJA VI. Varia – część I

Prowadzący: Rafał Stec, Leszek Kraj

10.00–10.20 Statystyka dla onkologa – interpretacja badań klinicznych
Paweł Chrom

10.20–10.25 Dyskusja

SESJA VII. Dark session. Analiza przypadków klinicznych
z komentarzem patomorfologa

Prowadzący: Rafał Stec, Anna Nasierowska-Guttmejer

10.25–10.35 Prezentacja przypadku klinicznego 1
Kamil Kuć

10.35–10.45 Prezentacja przypadku klinicznego 2
Michał Kunkiel

10.45–10.55 Prezentacja przypadku klinicznego 3
Krzysztof Woźniak

10.55–11.05 Prezentacja przypadku klinicznego 4
Letycja Róg

11.05–11.15 Komentarz patomorfologa
Anna Nasierowska-Guttmejer

11.15–11.20 Dyskusja

SESJA VIII. Rak płuca – część 2.
Moc stereotypu a siła faktu – wybór optymalnej terapii
wybranych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Prowadzący: Rafał Stec

11.20–11.45  Jednoczasowa chemioradioterapia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
– dlaczego jest bezpieczna i skuteczna jak nigdy wcześniej?
Łukasz Kuncman

11.45–12.10  Sanktuarium OUN – zmiana paradygmatu leczenia chorych na NDRP z mutacjami w genie EGFR
Katarzyna Stencel

12.10–12.30  Aktualne i praktyczne wytyczne dotyczące leczenia chorych na raka płuca
Adam Płużański

12.30–12.45  Dyskusja

12.45–12.55 Przerwa na kawę

SESJA IX. Leczenie wspomagające

12.55–13.15 Optymalna profilaktyka nudności i wymiotów
Małgorzata Szlendak, Wykład pod patronatem firmy Angelini

SESJA X. Immunoterapia

Prowadzący: Laretta Grabowska-Derlatka, Radosław Zagożdżon, Tomasz Stokłosa

13.15–13.35 Postęp w leczeniu CAR-T 2022. Fikcja czy rzeczywistość?
Radosław Zagożdżon

13.35–13.55  Nowoczesna genetyka w praktyce lekarza onkologa
Tomasz Stokłosa

13.55–14.15  Postępy w immunoterapii chorych na czerniaka
Jacek Mackiewicz

14.15–14.35  Błędy w interpretacji badań obrazowych u chorych leczonych immunoterapią
Laretta Grabowska-Derlatka

14.35–14.40  Dyskusja

14.40–15.10 Lunch

Sesja XI. Varia – część 2

Prowadzący: Jolanta Małyszko, Rafał Stec

15.10–15.30 Możliwości leczenia onkologicznego u pacjentów w IV i V stopniu niewydolności nerek
Jolanta Małyszko

15.30–15.50  Znamiona skórne – trudności diagnostyczne i wskazania. Dermatoskopia dla onkologa
Monika Słowińska

15.50–16.05  Czy mamy do dyspozycji czynniki prognostyczne w III i IV linii leczenia chorych
na przerzutowego raka jelita grubego?
Rafał Stec, Sponsorem wykładu jest firma Servier

16.05–16.15  Dyskusja

SESJA XII. Dokąd zmierzasz, onkologio?

16.15–16.35 Sukcesy i porażki w leczeniu onkologicznym na podstawie
najważniejszych publikacji (po ESMO 2021)
Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

16.35–16.45 Przerwa na kawę

Losowanie kolejności wystąpień podczas Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej

SESJA XIII. Rak jelita grubego – część 2

Prowadzący: Rafał Stec

16.45–17.15 Personalizacja leczenia pacjentów chorych na przerzutowego raka jelita grubego
z mutacją V600E w genie BRAF
Rafał Stec, Partnerem wykładu jest firma Pierre Fabre

17.15–17.25  Dotętnicza chemioterapia (HAI) jako dodatkowa opcja terapeutyczna u chorych
na rozsianego raka jelita grubego oraz raka dróg żółciowych
Krzysztof Woźniak, Krzysztof Korzeniowski

Prowadzący: Marek Z. Wojtukiewicz

17.25–17.35  Jakie są możliwości personalizacji terapii chorych na przerzutowego raka jelita grubego
zgodnie z zapisami programu lekowego?
Joanna Streb, Partnerem wykładu jest firma Merck

17.35–17.45  Co i kiedy możemy zrobić więcej dla pacjenta – możliwości poza programem lekowym
Agnieszka Wojciechowska-Krajewska, Partnerem wykładu jest firma Merck

17.45–17.50  Dyskusja

SESJA XIV. Rak wątrobowokomórkowy
– aktualne standardy postępowania

Sesja pod patronatem firmy Roche Polska

17.50–18.05  Perspektywa chirurga
Tadeusz Wróblewski

18.05–18.25  Perspektywa radiologa interwencyjnego
Krzysztof Korzeniowski

18.25–18.40  Perspektywa onkologa klinicznego
Leszek Kraj

18.50–19.00  Przerwa

19.00–20.00 Turniej Oddziałów Onkologii Klinicznej
(o puchar powalczą ośrodki z Lublina, Nowego Sącza i Wrocławia)

Jury: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Leszek Kraj, Adam Płużański

19.00–19.10 Prezentacja 1

19.10–19.20 Prezentacja 2

19.20- 19.30 Prezentacja 3

19.30–19.45 Przyznanie ocen przez Jury

19.50 Wręczenie nagród

20.00 Zakończenie konferencji
Rafał Stec

20.30 Kolacja