Program

 

Środa, 5 maja 2021 r.

 

16.30 Rozpoczęcie konferencji
Rafał Stec

 

16.35–18.10 Sesja 1.
Istotne oraz zagrażające życiu powikłania nowoczesnych terapii onkologicznych jako przyczyny przerywania leczenia onkologicznego. Świadomość onkologa

 

16.35–16.50 Powikłania dermatologiczne
Witold Owczarek

16.50–17.10 Kardiotoksyczność
Sebastian Szmit

17.10–17.20 Pokontrastowe uszkodzenie nerek u chorych leczonych na nowotwory złośliwe – fakt czy mit?
Aneta Gawin

17.20–17.40 Nefrotoksyczność
Jolanta Małyszko

17.40–17.55 Powikłania endokrynologiczne
Tomasz Bednarczuk

 17.55–18.10 Dyskusja

 

18.10–20.45 Sesja 2.
Nowe spojrzenie na leczenie chorób nowotworowych nie tylko z perspektywy pandemii

 

18.10–18.30 Poziom lęku u chorych onkologicznych w trakcie pandemii COVID-19
Dawid Sigorski

18.30–18.40 Chemioterapia w trakcie infekcji SARS-CoV-2
Krzysztof Woźniak

18.40–19.00 PSMA jako nowy biomarker w diagnostyce nowotworów litych
Jolanta Kunikowska

19.00–19.15 Dyskusja

19.15–19.35 Dlaczego warto stosować ESA w leczeniu niedokrwistości u pacjentów onkologicznych?
Piotr Radziwon

19.35–19.55 Wykład sponsorowany firmy Ipsen:
Cabometyx w 2 linii leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego – na co zwrócić uwagę przy kwalifikacji do programu lekowego?
Andrzej Deptała

19.55–20.15 Wykład sponsorowany firmy Novartis:
Przyszłość leczenia zaawansowanego raka piersi – rola mutacji PIK3CA
Elżbieta Senkus-Konefka

20.15–20.30 Zachowanie płodności – obowiązek dla onkologa? Co to znaczy?
Paweł Derlatka

20.30–20.45 Dyskusja

 

Czwartek, 6 maja 2021 r.

 

16.30–17.40 Sesja 3.
Aktualne wytyczne dotyczące leczenia chorych na nowotwory w praktyce – część I

 

16.30–16.50 Wykład sponsorowany firmy Pfizer:
Rak piersi
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

16.50–17.10 Rak płuca
Adam Płużański

17.10–17.25 Ozymertynib – nowy standard w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP z mutacją aktywującą w genie EGFR
Katarzyna Stencel

17.25–17.40 Dyskusja

 

17.40–18.35 Sesja 4.
Nowoczesna strategia leczenia przerzutów z raka jelita grubego do wątroby

 

17.40–17.55 Chirurgia
Krzysztof Dudek

17.55–18.10 Radioterapia
Jacek Fijuth

18.10–18.25 Leczenie systemowe
Marek Z. Wojtukiewicz

18.25–18.35 Dyskusja

 

18.35–20.45 Sesja 5.
Aktualne wytyczne dotyczące leczenia chorych na nowotwory w praktyce – część II.
Statystyka w onkologii

 

18.35–18.50 Rak prostaty – zaplanowanie strategii leczenia systemowego w oparciu o aktualne standardy
Tomasz Borkowski

18.50–19.05 Wykład sponsorowany firmy Pfizer:
Miejsce awelumabu w leczeniu raka urotelialnego
Jakub Kucharz

19.05–19.25 Rak nerki – inhibitory TKI czy immunoterapia? A może TKI + immunoterapia w I linii leczenia chorych na rozsianego raka nerki?
Cezary Szczylik

19.25–19.40 Wyniki stosowania darbepoetyny alfa w przypadku niedokrwistości u chorych otrzymujących chemioterapię z powodu raka piersi – jednoośrodkowe retrospektywne badanie obserwacyjne
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

19.40–19.55 Dyskusja

19.55–20.10 Przerzuty do kości – jak skutecznie zapobiegać pierwszym i kolejnym powikłaniom kostnym (SREs)?
Małgorzata Stelmaszuk

20.10–20.30 Wykład sponsorowany firmy GSK:
 Miejsce niraparibu w leczeniu surowiczego raka jajnika w świetle najnowszych doniesień klinicznych
Rafał Stec

20.30–20.45 Statystyka w onkologii – błędy statystyczne w interpretacji badań klinicznych
Paweł Chrom

20.45–20.50 Dyskusja

 

Piątek, 7 maja 2021 r.

 

17.00–17.45 Sesja 6.
Innowacyjne terapie onkologiczne

 

17.00–17.20 Leczenie uzupełniające u chorych na czerniaka
Jacek Mackiewicz

17.20–17.40 Co obecnie wiemy o CAR-T w nowotworach litych? Fikcja czy rzeczywistość?
Radosław Zagożdżon

17.40–17.45 Dyskusja

 

17.45–19.15 Sesja 7.
Patomorfologia i genetyka – współpraca i translacja wyników badań

 

17.45–18.00 Standardy oceny patomorfologicznej w praktyce onkologa – omówienie na przykładzie przypadków klinicznych
Anna Nasierowska-Guttmejer

18.00–18.15 Rola patomorfologa w dalszej diagnostyce onkologicznej
Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

18.15–18.30 Onkologia precyzyjna w oparciu o nowoczesną genetykę
Tomasz Stokłosa

18.30–18.45 Wykład sponsorowany firmy Servier:
Miejsce irynotekanu liposomalnego w leczeniu sekwencyjnym chorych na raka trzustki. Aktualne wytyczne
Rafał Stec

18.45–19.00 Standardy w żywieniu chorych na nowotwory i ich wpływ na wydłużenie czasu przeżycia
Jacek Sobocki

19.00–19.15 Dyskusja

 

19.15–20.00 Sesja 8.
Dark session

 

19.15–19.50 Analiza trzech przypadków klinicznych z komentarzem patomorfologa (Poznań, Lublin, Nowy Sącz)

Co poszło nie tak?
lek. med. Łukasz Galus (Poznań)

Ostra polineuropatia czuciowo-ruchowa o charakterze aksonalno-demielinizacyjnym w przebiegu immunoterapii
u pacjentki z rozpoznanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc
lek. med. Katarzyna Szklener (Lublin)

Przypadek pacjenta z rakiem żołądka w IV stopniu zaawansowania leczonego w sposób niestandardowy, systemowo i operacyjnie
Lek. med. Robert Bakalarz (Nowy Sącz)

19.50–20.00 Dyskusja

 

20.00–20.35 Sesja 9.
Onkologia dziś i jutro

 

20.00–20.20 Sukcesy i porażki w leczeniu onkologicznym (po ESMO 2020) 2020/2021 na podstawie najważniejszych publikacji
Aleksandra Semeniuk-Wojtaś

20.20–20.30 Dyskusja

  

20.30–20.35 – Zakończenie konferencji 
Rafał Stec