Program

 

1 październik 2020 r. (czwartek)

17.00-17.05 – Otwarcie konferencji
dr hab. n. med. Rafał Stec

 

17.05–18.00 Sesja I

 

17.05-17.30 – Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Strategia leczenia chorych na raka piersi w oparciu o aktualne standardy 2020 
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

17.30-17.50 – Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Nowoczesne leczenie systemowe chorych na raka płuca – wytyczne 2020
dr n. med. Adam Płużański

17.50-18.00 – Dyskusja

 

18.00-19.00 Sesja II

 

18.00-18.15 – Wykład sponsorowany firmy Amgen
Stosowanie czynnika wzrostu dla erytropoetyny czy przetaczanie masy erytrocytarnej?
Niedokrwistość u chorych na nowotwory – aktualizacja zaleceń grupy ekspertów na rok 2020
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

18.15–18.35 CAR-T jako nowoczesna strategia immunoterapii – przełom w leczeniu nowotworów?
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

18.35–18.55 Kontrowersje w leczeniu immunoterapią – całkowita odpowiedź, zjawiska pseudoprogresji i hiperprogresji oraz zagrażające życiu działania niepożądane
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

18.55–19.00 Dyskusja

 

19.00-20.35 Sesja III

 

19.00–19.15 Wykład sponsorowany firmy Novartis
Standardy postępowania u chorych na nowotwory neuroendokrynne – strategia leczenia systemowego
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

19.15–19.35 Wykład sponsorowany firmy Ipsen
Optymalna sekwencja leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki
prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

19.35–19.50 Wykład sponsorowany firmy Ipsen
Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego
dr n. med. Leszek Kraj

19.50–20.05 Wykład sponsorowany firmy Servier
Miejsce irynotekanu liposomalnego w leczeniu sekwencyjnym chorych na raka trzustki
dr hab. n. med. Rafał Stec

20.05–20.20 Czy leci z nami pilot? Przypadek pacjenta
dr n. med. Dorota Brodowska-Kania

20.20–20.35 Dyskusja

 

2 październik 2020 r. (piątek)

 

17.00–17.35 Sesja IV
Dark session. Analiza przypadków klinicznych

Przedstawiciele dwóch klinik i oddziałów onkologii klinicznej z miast: Olsztyn i Warszawa

 

17.00–17.10 – Przypadek pacjenta 1
Synchroniczny rak jelita grubego i krtani w czasie pandemii COVID-19
dr n. med. Dawid Sigorski

17.10–17.20 – Przypadek pacjenta 2
Nagłe zatrzymanie krążenia u pacjenta po zastosowaniu pierwszej dawki cetuksymabu - terapia anty-EGFR w raku jelita grubego
lek. Emilia Dziuba

17.20–17.35 – Dyskusja

 

17.35-18.40 Sesja V

 

17.35–17.50 Neurotoksyczność
dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

17.50–18.10 Wykład sponsorowany firmy GSK
Niraparib – czy to nowy standard w leczeniu chorych na raka jajnika?
dr hab. n. med. Rafał Stec

18.10–18.30 Nefropatia pokontrastowa – fakty i mity
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

18.30-18.40 – Dyskusja

 

18.40–20.15 Sesja VI

 

18.40–18.55 – Standardy oceny patomorfologicznej – praktyka onkologa, omówienie przypadków klinicznych
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

18.55–19.10 – Rola nowoczesnej patomorfologii w dobie rozwoju immunoterapii
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

19.10–19.30 Wykład sponsorowany firmy Amgen
Rak jelita grubego – czy czas na zmianę standardów leczenia?
prof. dr hab. n. med. Marek Z. Wojtukiewicz

19.30–20.00 – Wykład gościa z zagranicy 
Dark side of immunotherapy
Dr. Emiliano Calvo

20.00–20.10 Dyskusja

 

20.10–20.15 – Zakończenie konferencji 
dr hab. n. med. Rafał Stec