Program merytoryczny

 

 

 

11 maja 2018 r. (piątek)

11.00-12.00 – Rejestracja uczestników

12.00-13.00 - Obiad

13.00-13.10 – Otwarcie konferencji

Sesja I

Prowadzenie sesji: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Rafał Dziadziuszko, Adam Płużański

13.10-13.25 – Trendy epidemiologiczne w zachorowalności na nowotwory – czy to już epidemia?, Joanna Didkowska

13.25-13.45 – „Milestones” w terapii spersonalizowanej, systemowej raka piersi w oparciu o aktualne standardy, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13.45-14.05 – „Milestones” w terapii spersonalizowanej, systemowej raka płuca w oparciu o aktualne standardy, Adam Płużański

14.05-14.30 – „Milestones” w radioterapii raka piersi i raków płuc w oparciu o aktualne standardy, Rafał Dziadziuszko

14.30-14.40 – Dyskusja

Sesja II

Prowadzenie sesji: Piotr Radziszewski, Jarosław Woroń, Artur Drobniak

--------

Wykład sponsorowany firmy   

14.40-15.00 – Leczenie spersonalizowane raka gruczołu krokowego opornego na kastrację z izolowanymi przerzutami w układzie kostnym, Piotr Radziszewski

--------

15.00-15.30 – Niebezpieczne interakcje lekowe w trakcie leczenia onkologicznego i leczenia bólu. Standardy postępowania wg. onkologa, lekarza medycyny paliatywnej i farmakologa klinicznego, Tomasz Dzierżanowski, Artur Drobniak, Jarosław Woroń

15.30-15.50 – Postępy i wyzwania w profilaktyce nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią, Adam Płużański

Sesja III

Prowadzenie sesji: Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Rafał Płoski

15.50-16.10 – Praktyczne zastosowanie nowych technik molekularnych w onkologii spersonalizowanej, Jacek Nikliński

16.10-16.30 – Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej raków płuc i raka piersi w oparciu o aktualne standardy, Anna Nasierowska-Guttmejer

16.30-16.50 – Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej innych nowotworów w oparciu o aktualne standardy, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

16.50-17.10 – Zastosowanie techniki NGS w nowotworach układu pokarmowego? Czy to już standard czy świetlana przyszłość?, Rafał Płoski

17.10-17.20 – Dyskusja

Sesja IV

Prowadzenie: Rafał Stec

17.20-17.40 – Prof. Sebastian Stintzing

Cancer of the left and right segment of the large intestine in the light of molecularly targeted therapy methods – time for a change in standard, or an unnecessary discussion?
Rak prawej, a lewej połowy jelita grubego w świetle terapii ukierunkowanych molekularnie – czas na zmianę standardu, czy niepotrzebna dyskusja?

17.40-17.45 – Dyskusja

Sesja V

Prowadzenie: Rafał Stec

17.45-18.05 – Wykład na zaproszenie: Grzegorz Wallner, Współpraca chirurga i onkologa w terapii spersonalizowanej nowotworów układu pokarmowego w oparciu o aktualne standardy

18.05-18.10 – Dyskusja

18.10-18.20 - Wpływ chirurgii bariatrycznej na częstość występowania nowotworów złośliwych, Mariusz Wyleżoł

18.20-18.35 – Przerwa kawowa

Sesja VI
I Turniej Oddziałów Onkologii Kilinicznej o nagrodę czasopisma „Pesonalized Oncology”

Prowadzenie sesji: Rafał Stec

Jury Konkursu: Jacek Fijuth, Marek Wojtukiewicz, Rafał Dziadziuszko, Cezary Szczylik

18.35-19.15 – Prezentacje przypadków: po 10 minut każdy z czterech oddziałów onkologii klinicznej
(kolejność prezentacji będzie ustalana losowo w trakcie przerwy kawowej – losowanie przedstawiciele 4 oddziałów)

19.15-19.35 – Opinie Jury: po 5 minut wystąpienie i przyznanie punktów poszczególnym oddziałom

19.35-19.40 – Głosowanie interaktywne uczestników na każdy oddział

 


19.40-20.00 – Sesja prawnicza dotycząca zachowania tajemnicy lekarskiej i błędów medycznych:

Prowadzenie sesji: Rafał Stec

„Jak unikać złamania prawa?” Mec. Piotr Kubicki

12 maja 2018 r. (sobota)

Sesja VII

Prowadzenie sesji: Marek Wojtukiewicz, Jacek Fijuth

09.00-09.20 – Terapia ukierunkowana molekularnie w nowotworach układu pokarmowego w świetle aktualnej wiedzy, Marek Wojtukiewicz

09.20-09.40 – Miejsce terapii anty-EGFR w kolejnych liniach leczenia chorych na rozsianego raka jelita grubego, Rafał Stec

09.40-10.00 - „Milestones” w radioterapii nowotworów układu pokarmowego w oparciu o aktualne standardy, Jacek Fijuth

10.00-10.20 – Techniki gastroenterologiczne w wykrywaniu i leczeniu nowotworów układu pokarmowego – aktualne standardy, Michał F Kamiński

--------

Wykłady sponsorowane firmy   

10.20-10.35 Miejsce koanalgetyków w leczeniu bólu u pacjentów onkologicznych, Lucjan Wyrwicz

10.35-10.50 Zakrzepica żył głębokich – istotny problem kliniczny u pacjentów onkologicznych, Marek Wojtukiewicz

--------

10.50-11.00 – Dyskusja

11.00-11.20 – Przerwa kawowa

Sesja VIII

 Prowadzenie: Cezary Szczylik, Grzegorz Kamiński, Mariusz Bidziński, Krzysztof Dudek

--------

Wykład sponsorowany firmy   

11.20-11.40 – Próby indywidualizacji I linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki, Rafał Stec

--------

Wykład sponsorowany firmy  

 11.40-12.00 - Terapia spersonalizowana w raku nerki w oparciu o aktualne standardy, Cezary Szczylik

--------

Wykład sponsorowany firmy   

12.00-12.20 – Kontrowersje w ocenie radiologicznej skuteczności terapii ukierunkowanych molekularnie, Elżbieta Łuczyńska

--------

12.20-12.40 - Postępowanie spersonalizowane w leczeniu przerzutów do wątroby – w jakich nowotworach i jakie techniki, Krzysztof Dudek

12.40-13.00 – „Milestones” w terapii spersonalizowanej radioizotopowej nowotworów neuroendokrynnych w oparciu o aktualne standardy, Grzegorz Kamiński

13.00-13.20 – „Milestones” w terapii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej nowotworów ginekologicznych w oparciu o aktualne standardy, Mariusz Bidziński

13.20-13.35 – Dyskusja 

13.35-13.45 – Zakończenie konferencji - Rafał Stec

14.00 – Obiad