Page 5 - Personalized-Oncology_2018-2-2
P. 5

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

STANOWISKO EKSPERTÓW
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwór oczami ekspertów . . . . . . . . . . 45
Treatment of venous thromboembolism in cancer patients through the eyes of experts
Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Agata Semeniuk, Rafał Stec

PRACA ORYGINALNA
Tumorspheres cultured from peripheral blood as a biomarker for presence of metastatic
disease in patients with breast cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Monika Pizon, Dorothea Schott, Ulrich Pachmann, Katharina Pachmann

PRACE PRZEGLĄDOWE
Right and left bowel cancer – is it time to change systemic treatment standards? . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sebastian Stintzing

Dlaczego personalizacja terapii chorych z przewlekłą białaczką limfocytową
powinna być standardem w doborze terapii antynowotworowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Why personalized therapy should be a standard in anticancer treatment selection
for patients with chronic lymphocytic leukemia?
Małgorzata Rogalińska

Jak postępować z brakami danych w badaniach medycznych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
How to handle missing data in medical research?
Paweł Chrom
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10