Page 3 - Personalized-Oncology_2018-2-2
P. 3

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. med. Rafał Stec

                         RADA NAUKOWA

prof. dr hab. med. Włodzimierz Baranowski     dr med. Dorota Nowakowska
dr hab. med. Lubomir Bodnar            prof. dr hab. med. Grzegorz Panek
prof. dr hab. med. Lech Chyczewski        prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. med. Adam Dziki           prof. dr hab. med. Rafał Płoski
dr hab. med. Mirosław Dziuk            prof. dr hab. med. Jarosław Reguła
prof. dr hab. med. Jacek Fijuth          prof. dr hab. med. Andrzej Stepulak
prof. dr hab. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz prof. dr hab. med. Cezary Szczylik
prof. dr hab. med. Marek Jakóbisiak        prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
prof. dr hab. med. Jacek Jassem          prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś
dr med. Ewa A. Kosakowska             dr med. Ryszard Wierzbicki
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski       prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz
prof. dr hab. med. Andrzej Mackiewicz       prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski
prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer   prof. dr hab. med. Piotr Wysocki
prof. dr hab. med. Jacek Nikliński

REDAKTOR PROWADZĄCY
 Olga Strzelec (Gdańsk)

          Czasopismo Personalized Oncology (ISSN 2543–7216) jest kwartalnikiem wydawanym przez:
                            AsteriaMed Bielski Wardziński sp. j.
                              ul. Konna 7B, 80–174 Otomin
                                 www.asteriamed.pl
                               biuro@asteriamed.com.pl

                                           © 2018
          Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego czasopisma (w tym tekstu i grafiki)

                nie może być wykorzystywany w jakiejkolwiek formie bez zgody Wydawcy.
         All rights reserved. No part of this periodical, either text or illustration, may be used in any form

                   or whatsoever without the prior written permission of Publisher.

                            Reklamy: biuro@asteriamed.com.pl
       Wydawca oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowanych w czasopiśmie reklam.

Treści przedstawione w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter edukacyjny/informacyjny i nie stanowią profesjonalnej
porady lekarskiej. Informacje zawarte w publikacji nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze
leczniczym i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Autorzy i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wyko-
rzystania zawartych w publikacji informacji.
   1   2   3   4   5   6   7   8