Page 1 - Personalized-Oncology_2018-2-2
P. 1

ISSN 2543–7216

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych
na nowotwór oczami ekspertów

Treatment of venous thromboembolism in cancer patients through the eyes of experts

Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Agata Semeniuk, Rafał Stec

Tumorspheres cultured from peripheral blood as a biomarker
for presence of metastatic disease in patients with breast cancer

Monika Pizon, Dorothea Schott, Ulrich Pachmann, Katharina Pachmann

Right and left bowel cancer – is it time to change systemic
treatment standards?

Sebastian Stintzing

Dlaczego personalizacja terapii chorych z przewlekłą białaczką
limfocytową powinna być standardem w doborze
terapii antynowotworowej?

Why personalized therapy should be a standard in anticancer treatment
selection for patients with chronic lymphocytic leukemia?

Małgorzata Rogalińska

Jak postępować z brakami danych w badaniach medycznych?	

How to handle missing data in medical research?

Paweł Chrom

2018 | Vol. 2 | No. 2
   1   2   3   4   5   6