Page 2 - Personalized-Oncology_2018-1
P. 2

Personalized
              Oncology

              zaprasza na
     I Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Czas na onkologię spersonalizowaną
       i interdyscyplinarną”

łącznie z I Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej

          Warszawa, 11–12 maja 2018 r.

PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego   Inicjatywa Edukacyjna skierowana
     Uniwersytetu Medycznego         do lekarzy pod patronatem

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś  Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

       Liczba miejsc ograniczona!

                   Szczegółowy program na stronie

            www.konferencja.personalizedoncology.pl

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271)
   1   2   3   4   5   6   7