Page 1 - Personalized-Oncology_2018-1
P. 1

Personalized

      Oncology

                                           ISSN 2543–7216

Przegląd najnowszych doniesień z St. Gallen International  
Breast Cancer Conference 2017

A review of the recent reports presented at the St. Gallen International Breast Cancer Conference 2017

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Anna Niwińska, Katarzyna Pogoda, Zbigniew Nowecki

Rekomendacje Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego
dotyczące obsługi portów dożylnych

The recommendations of the Polish Club of Vascular Access regarding the use of intravenous ports

Rafał Młynarski, Małgorzata Misiak, Jarosław Leś, Dariusz Fenikowski

Wartość diagnostyczna wybranych markerów
nowotworowych u pacjentów z chorobami nerek

Diagnostic value of selected tumour markers in patients with kidney disease

Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Arkadiusz Lubas, Agata Semeniuk, Stanisław Niemczyk

Długotrwała całkowita remisja u chorego na raka jelita grubego
rozsianego do węzłów chłonnych zaotrzewnowych leczonego
panitumumabem w monoterapii w trzeciej linii leczenia

Long-term complete remission in a patient with colorectal cancer disseminated to retroperitoneal
lymph nodes who was treated with panitumumab monotherapy in the third-line setting

Małgorzata Ploch-Glapińska

2018 | Vol. 2 | No. 1
   1   2   3   4   5   6