Page 5 - Personalized-Oncology_2018_A
P. 5

Spis treści

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
PRACA PRZEGLĄDOWA
Optymalizacja terapii u chorych na rozsianego raka nerki w I linii leczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rafał Stec
OPISY PRZYPADKÓW
Chora na uogólnionego raka nerki leczona skutecznie pazopanibem od dwóch lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Jolanta Błaszczyk-Mnich
Pazopanib w leczeniu raka nerki w przebiegu przewlekłej choroby nerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Anna Kotas
Chory na raka nerki i gruczołu krokowego leczony pazopanibem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Patrycja Binkowska
Leczenie rozsianego raka nerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Beata Markiewicz-Białek, Piotr Białek
Leczenie chorego z rozpoznaniem zaawansowanego raka nerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Katarzyna Świderska, Jarosław Nieckula
Długotrwała odpowiedź na leczenie pazopanibem u młodej chorej z jasnokomórkowym rakiem nerki . . . . . 27
Olga Urbanowska-Domańska
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10