Page 5 - Personalized-Oncology_2017-1
P. 5

Spis treści

PRACA PRZEGLĄDOWA
Optymalizacja terapii anty-EGFR w leczeniu chorych na raka jelita grubego opornego
na chemioterapię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rafał Stec
OPISY PRZYPADKÓW
Długotrwała całkowita remisja u chorego na raka jelita grubego rozsianego do węzłów chłonnych
zaotrzewnowych leczonego panitumumabem w monoterapii w trzeciej linii leczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Małgorzata Ploch-Glapińska
Długotrwała odpowiedź na leczenie panitumumabem pacjenta chorego na raka jelita grubego
z przerzutami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marzenna Samborska-Plewicka, Rafał Suwiński
Długookresowa odpowiedź na terapię przeciwciałem monoklonalnym (panitumumabem)
skierowanym przeciwko receptorowi dla naskórkowego czynnika wzrostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rafał Stec

                  Personalized Oncology 2017 | Suplement A
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10