Page 5 - Personalized-Oncology_2017-1
P. 5

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

stano wisko eksper tó w
Stosowanie kwasu zoledronowego w celu zapobiegania zdarzeniom kostnym u chorych
na nowotwory złośliwe z przerzutami do kości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
The use of zoledronic acid in prevention of skeletal-related events in cancer patients with bone metastases
Marek Z. Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Jacek Fijuth, Renata Zaucha, Piotr Wysocki,
Dariusz Kowalski, Anna Dmoszyńska

p r aC e p r Z eG L ĄDowe
Optymalizacja terapii anty-EGFR w leczeniu chorych na raka jelita grubego opornego na chemioterapię . . . . 29
The optimization of anti-EGFR treatment of chemotherapy-resistant colorectal cancer
Rafał Stec
Rola ekspresji PDL-1 w wyborze leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. . . . . . . . . . . . . 35
The role of PD-L1 expression in treatment selection in non-small cell lung cancer patients
Aleksandra Sejda, Rafał Pęksa, Wojciech Biernat

OPIS PR Z Y PA D K U
Czy zastosowanie procedury NanoKnife® w leczeniu skojarzonym w zawansowanych nowotworach
układu pokarmowego to nowy standard? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Is the use of the NanoKnife® a new standard of associated treatment in the advanced cancer of the digestive system?
Ryszard Wierzbicki, Nina Moroz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10