Page 4 - Personalized-Oncology_2017-1
P. 4

Atlas IASLC Oceny ALK w Diagnostyce Raka Płuc
                   został przygotowany jako narzędzie pomocne patologom,
                   pracownikom naukowym laboratoriów oraz praktykującym
                   lekarzom w lepszym zrozumieniu metod badania ALK
                   oraz interpretowania wyników tych badań. W Stanach
                   Zjednoczonych uznaną metodą wykrywania rearanża-
                   cji ALK jest FISH, która pozwala na wyselekcjonowanie
                   chorych na zaawansowanego NSCLC kwali kujących
                   się do leczenia inhibitorem ALK. Dostępne są również
                   inne metody. Badania molekularne rearanżacji genu ALK
                   odgrywają kluczowe znaczenie w doborze optymalnej
                   terapii chorych na zaawansowanego NSCLC. Atlas ten
                   pomaga zde niować właściwych kandydatów do badania
                   ALK, zawiera opis i porównanie kilku dostępnych metod
                   badania ALK oraz dyskusję na temat proponowanych
                   paradygmatów skriningowo-diagnostycznych w leczeniu
                   inhibitorami ALK.

 arza Praktyka            Biblioteka PrBaiwbnliaotLeekkaaPrzrawPrnaakLtyekarza Praktyka                              Biblioteka Prawna Lekarza Praktyka

k Koenner                             dr Marek Koenner                                        Stosowanie leku

 y, Kancelaria Medyczna                            radca prawny, Kancelaria Medyczna                    poza Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL),
                                                                                            czyli off-label use
  zyciel akademicki.                                       Były sędzia i nauczyciel akademicki.
 prowadzi kancelarię specjalizującą                                Od kilkunastu lat prowadzi kancelarię specjalizującą   Redakcja: dr nauk prawnych Marek Koenner
 na rynku medycznym, zarówno                                   się w doradztwie na rynku medycznym, zarówno
 prywatnym.                                            publicznym, jak i prywatnym.
  rzy i podmioty lecznicze                                    Reprezentuje lekarzy i podmioty lecznicze
  ch oraz wspiera w bieżącej                                   w sporach sądowych oraz wspiera w bieżącej
 czególności poprzez wdrażanie                                  działalności, w szczególności poprzez wdrażanie
  entacji zapewniających                                     systemów dokumentacji zapewniających
 rawne i dbałość o dobro pacjenta.                                bezpieczeństwo prawne i dbałość o dobro pacjenta.
  kolenia i warsztaty dla lekarzy,                                Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla lekarzy,
  ądzających podmiotami                                      pielęgniarek i zarządzających podmiotami
 wykładowcą na studiach                                      leczniczymi. Jest wykładowcą na studiach
 z zakresu prawa medycznego                                    podyplomowych z zakresu prawa medycznego
 stetu Gdańskiego.                                        na WPiA Uniwerystetu Gdańskiego.
 Profesjonaliści Forbesa 2015
 prawny w woj. pomorskim.          Zgoda pacjentaLaureat nagrody Profesjonaliści Forbesa 2015
  odlalekarza.pl                                         w kategorii radca prawny w woj. pomorskim.
                                                  Autor bloga: prawodlalekarza.pl
                          na leczenie

                   Redakcja: dr nauk prawnych Marek Koenner

AsteriaMed poleca: Biblioteka Prawna Lekarza Praktyka pod redakcją dr Marka Koennera – specjalisty w doradztwie
na rynku medycznym, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Autor reprezentuje lekarzy i podmioty lecznicze w sporach
sądowych oraz w bieżącej działalności. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i zarządzających
podmiotami leczniczymi. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego na WPiA Uniwerys-
tetu Gdańskiego. Laureat nagrody Profesjonaliści Forbesa 2015 w kategorii radca prawny w woj. pomorskim.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9