Page 1 - Personalized-Oncology_2017-1
P. 1

Personalized

      Oncology

                                           ISSN 2543–7216

Zoledronian w zapobieganiu SRE u chorych na nowotwory złośliwe
z przerzutami do kości

Zoledronian in prevention of SRE in cancer patients with metastases

M.Z. Wojtukiewicz, P. Tokajuk, J. Fijuth i wsp.

Terapia anty-EGFR w leczeniu chorych na raka jelita grubego

Anti-EGFR treatment in patients with colorectal cancer

R. Stec

Ekspresja PDL-1 a wybór leczenia u chorych na NDRP

PD-L1 expression and treatment selection in NSCLC patients

A. Sejda, R. Pęksa, W. Biernat

NanoKnife® w terapii chorych na nowotwory układu pokarmowego

NanoKnife® as treatment option for patients with digestive system cancer

R. Wierzbicki, N. Moroz

2017 | Vol. 1 | Nr 1
   1   2   3   4   5   6